Vi leverer tillid, service og bæredygtige løsninger

Lad os sikre din varme

Varme er en nødvendighed i et klima som det danske – især om vinteren. Det gælder uanset om der er tale om landbrug, butikker, erhverv, skoler, boligforeninger eller private hjem og uanset om der er tale om traditionelle opvarmningstyper med fossile brændstoffer eller el eller der skal etableres en mere grøn, miljøvenlig opvarmningsform. Det kan TA Elteknik klare – og vi servicerer og rykker også ud og reparere, hvis jeres varmeanlæg svigter.

Varmeudgifterne er en fast – og oftest stor post – på budgettet hos alle. Oftest er der store penge at spare på varmebudgettet, ved at opgradere varmeinstallationerne til et mere moderne eller mere grønt anlæg, vælge en vedvarende energikilde eller ved at foretage en energioptimering på det eksisterende varmeanlæg.

Det kan også være, at der er brug for vedligehold og reparation af jeres nuværende varmeanlæg. Enten før fyringssæsonen sætter ind eller – måske især – hvis anlægget bryder ned midt i den koldeste vinter. Det kan også være, I har brug for at få en vedligeholdelsesaftale på jeres varmeanlæg.

Uanset hvad årsagen er, kan TA Elteknik hjælpe jer. Vi har stor erfaring med etablering, vedligeholdelse og reparation af alle former for varmeanlæg lige fra det lille oliefyr i privaten og til store og mere komplicerede fjernvarmeinstallationer.

Vi giver gerne et GRATIS tilbud

  Varmeløsninger til landbruget

  I landbruget er der oftest mulighed for at skabe en mere grøn varmeløsning, enten i form af halm- eller træpillefyr eller ved at anvende vedvarende energityper som f.eks. jordvarme. Det er en investering, der hurtigt kan tjene sig hjem gennem en stor, kontant besparelse på varmebudgettet.

  Oftest vil det også være muligt at opnå et tilskud til opvarmningen fra den restvarme, der produceres af de køle- og ventilationsanlæg, der er opstillet på gården. Således kan restvarmen fra mælkekøleanlægget bruges til at opvarme brugsvandet i malkerummet eller boligen.

  Varmeløsninger til butik og erhverv

  Til butik og erhverv er det vigtigt, at der er en god komforttemperatur i lokalerne. Det giver den bedste indkøbsoplevelse for jeres kunder og de bedste arbejdsvilkår for medarbejderne.

  Her kan vi ligeledes levere en række både traditionelle og grønne former fra varmeløsninger, hvor vi i tilgift kan indtænke energioptimering ved at udnytte restvarmen fra f.eks. køleanlæg, ventilation og air condition i opvarmningen af lokalerne.

  Varmeløsninger til skoler og institutioner

  Driftssikre og økonomiske varmeløsninger spiller også en stor rolle på skoler og andre institutioner. Især på efter- og kostskoler hvor eleverne også bor på skolen. Her skal der være varme på i alle døgnets 24 timer.

  Også her kan vi levere både traditionelle og grønne energiløsninger, ligesom vi oftest kan energioptimere jeres varmeløsning, så I kan minimere udgifterne til opvarmning yderligere. Det giver en sundere økonomi på et område, hvor der oftest er masser af andre ting, I kan bruge pengene i budgettet på.

  Varmeløsninger til boligforeninger

  I en boligforening har I oftest fælles varmeinstallation. Det giver den mest økonomiske opvarmning og mulighed for stordriftsfordele – både med konventionelle og alternative, grønne eller vedvarende varmeløsninger.

  Også i boligforeningen er det vigtigt, at der er varme på hele tiden i fyringssæsonen, ligesom der er mulighed for at foretage energioptimeringer, som kan være med til at skære toppen af varmeregningen for alle beboerne.

  Vedligehold og tilkaldevagt på jeres varmeanlæg

  Driftssikkerheden af jeres varmeinstallation afhænger i høj grad af den løbende vedligeholdelse af anlægget. Her kan du med en fast vedligeholdelsesaftale med TA Elteknik sikre jer mod mange af de nedbrud, der tit opstår, fordi fejl og uhensigtsmæssigheder ved anlægget ikke bliver opdaget i tide.

  Samtidig er det også muligt at tilkøbe en tilkaldeaftale, der sikrer jer hurtig udrykning ved pludselige nedbrud eller fejl på anlægget. Så er I sikre på, at der hurtigt kommer varme på igen, så ingen behøver at fryse.

  Lad os stå for jeres varmeanlæg

  Så uanset jeres behov for varmeanlæg, kan TA Elteknik hjælpe jer med den rigtige løsning eller den rigtige vedligeholdelsesaftale eller energioptimering. Kontakt os allerede i dag ved hjælp af kontaktformularen eller giv os et kald eller send os en mail. Så finder vi også en løsning, der passer til jer!

  Vi har et stærkt team og kan derfor altid tilbyde det rette hold til den rette opgave!